Lahjoitus Jämsän Kr. Kansanopistolle

Myyjä: Jämsän Kr. Kansanopisto

Poliisihallitus on myöntänyt Jämsän Kristillinen Kansanopistoyhdisys ry:lle keräysluvan RA/2021/208. Lupa on voimassa 28.2.2021 lähtien.

Kerätyt varat käytetään Jämsän kristillisen opiston opistoalueen rakennusten korjaamiseen, rakentamiseen, opiskelija-asuntoloiden kunnostukseen sekä
oppilaitoksen keittiön remonttikulujen kattamiseen.

Lisäksi varoja käytetään vuonna2018 valmistunutta uutta oppilasasuntolaa varten otetun lainan lyhennyskuluihin.

HUOM! Lahjoitussummaa merkitessä tulee käyttää pilkkua (ei pistettä) erottelemaan euroja ja senttejä (esim. 10,00).

Osasto: