Lahjoitus Jämsän Kr. Kansanopistolle

Myyjä: Jämsän Kr. Kansanopisto

Poliisihallitus on myöntänyt Jämsän Kristillinen Kansanopistoyhdisys ry:lle keräysluvan RA/2021/208. Lupa on voimassa 28.2.2021 lähtien.

Kerätyt varat käytetään Jämsän kristillisen opiston opistoalueen rakennusten korjaamiseen, rakentamiseen, opiskelija-asuntoloiden kunnostukseen sekä
oppilaitoksen keittiön remonttikulujen kattamiseen.

Lisäksi varoja käytetään vuonna2018 valmistunutta uutta oppilasasuntolaa varten otetun lainan lyhennyskuluihin.

Osasto: