Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA-ASETUKSEN 30 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin nimi

Opistokauppa

2. Rekisterinpitäjä

Reisjärven kr. opisto
Räisälänmäentie 381, 85940 Räisälänmäki
Y-tunnus: 0210311-8

3. Rekisteriasioista vastaava

Hannu Inkeroinen, hannu.inkeroinen@rkropisto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Opistokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätyt tiedot on henkilö itse ilmoittanut verkkokauppaa käyttäessään.

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustiedot:

a) Nimi
b) Lähi- ja postiosoite
c) Puhelinnumero
d) Sähköpostiosoite
e) Tilausten tiedot

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille, kuten esim. Posti taiCheckout-maksupalvelu. Tietoja voidaan siirtää myös tietyille yhteistyötahoille rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin (“EU”) tai Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolelle.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Reisjärven kr. opiston myöntämää käyttäjätunnusta. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa.

Tietoja säilytetään tietoturva- ja muut tietosuojakäytännöt huomioiden. Niihin on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä.